Javna ustanova Turistička organizacija opštine Novi Grad je osnovana 19.03.2015. godine Odlukom Skupštine opštine Novi Grad.

U obavljanju osnovne djelatnosti Turistička organizacija:

 • vrši promociju turizma Opštine,
 • radi na promociji izvornih vrijednosti Opštine (tradicija, običaji i sl.),
 • stvara pretpostavke za valorizaciju turističkih resursa Opštine,
 • sarađuje sa subjektima koji su direktno ili indirektno povezani sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategoje razvoja Opštine,
 • organizuje i vrši promociju kulturnih, umjetničkih i drugih skupova i manifestacija koji doprinose razvoju turističke ponude Opštine,
 • podstiče razvoj područja Opštine koja nisu dovoljno uključena u turističku ponudu Opštine,
 • organizuje i podstiče aktivnosti usmjerene na zaštitu i održanje kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
 • organizuje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora i unapređenja zaštite životne sredine na području Opštine,
 • predlaže programe i planove promocije turizma u skladu sa Strategijom promocije turizma i programskih aktivnosti Turističke organizacije Republike Srpske,
 • provodi programe boravka studijskih grupa i pruža servisne informacije i usluge turistima,
 • sarađuje sa udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma,
 • sarađuje sa drugim turističkim organizacijama u Republici Srpskoj,
 • obrađuje podatake o broju i strukturi turista na području Opštine, te prikuplja i obrađuje druge pokazatelje bitne za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka i to najmanje jednom u šest mjeseci na godišnjem nivou,
 • sprovodi ankete i druga istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene turističke ponude na teritoriji Opštine,
 • podnosi Osnivaču izvještaje o izvršenju zadataka, ostvarenju programa rada i finansijskog plana,
 • podnosi izvještaje i daje informacije za potrebe TORS-a,
 • učestvuje u definisanju ciljeva i politike razvoja na nivou Opštine,
 • prikuplja podatake za potrebe informisanja turista,
 • posreduje u pružanju usluga smještaja u seoskim domaćinstvima, kao i pružanju usluga fizičkim licima u iznajmljivanju apartmana, soba i kuća,
 • posreduje u pružanju usluga turističkog vodiča,
 • obazbjeđuje i izrađuje informativno-propagandni materijal kojim se promovišu turističke vrijednosti Opštine (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, promocija putem veb portala, suveniri, prezentacije i sl.),
 • sarađuje sa nadležnim organom Opštine pri određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Opštine,
 • obavlja i druge poslove od interesa za promociju turizma na području Opštine u skladu sa posebnim propisima.