Prirodna voda iz SRC „Lješljani“ spada u natrijumhloridne hidrokarbonatne hipotermalne visokoalkalne vode, a sadašnji izvor ima temperaturu od 31-35.°C.

Dosad je dokazano da lјekovitost Banje Lješlјani doseže još od Rimskog perioda, a dokaz o njenoj prvoj primjeni datira još iz 1878. godine kada su Austrougari prvi put testirali ovu vodu u Beču. Pisanih dokumenata o lјekovitosti vode nema, ali u narodu postoji više legendi.

Jedna legenda kaže: „Imao jednom jedan selјak konja kojeg je napala neka strašna kožna bolest. Kako je ovaj selјak kao i većina stanovništva bio siromah nije bio u mogućnosti da mu pronađe bilo kakav lijek, pa ga je na svoju veliku tugu pustio na milost i nemilost šumama Potkozarja. Lutajući tako kroz šumu, konj je naišao na izvor vode Lješlјani i nakon nekog vremena vratio se svom gospodaru živ i zdrav“.

Dokaza o balnoterapijskim efektima još uvijek nema, ali postoje planovi na osnovu kojih će se vršiti ispitivanje učinkovitosti ove banje. Tim se pozabavio RO centar za fiziologiju i rehabilitaciju „Mlјečanica“ Kozarska Dubica. Kontrolu i praćenje će obavlјati fizijatri, internisti, urolozi i ginekolozi. Statistička obrada dobivenih podataka obaviće se na Institutu za fizikalnu medicinu irehabilitaciju u Beogradu, odgovorni istraživač prof.dr Ratomir Tišma. Prvi rezultati medicinskih istraživanja ove vode su novijeg datuma, i prema literaturi i dosadašnjim empirijskim saznanjima, mineralna voda Lješlјani se može uspješno koristiti kod raznih vrsta obolјenja.

„Na osnovu metode slučajnog uzorka vršiće se izbor pacijenata, a kriterij za uklјučivanje  u ispitivanje određen je po indikacijskim grupama:

 • upalni reumatizam: prvi i drugi stadij RA (sa RTG osteoporezonkosti i umjerenom destrukcijom hrskavice i subhondralne kosti ili bez nje, nema deformacije zglobova, mjerena je atrofija pripadajućih mišića, te promjene u potkožnom tkivu u vidu reumatoidnih čvorova ) i ograničavanje pokreta u jednom ili više zglobova, otok najmanje dva zgloba, jutarnja ukočenost sa ubrzanom SE i pozitivnim reumatskim faktorima. Trajanje bolesti preko šest mjeseci. Dob pacijenata od 15-55 godina.
 • degenerativni reumatizam: bolna ograničenost pokreta u jednom ili oba zgloba više od tri mjeseca, suženje zglobnih pukotina, inaktivitetna atrofija mišića. Dob pacijenta od 15-55 godina.
 • psorijazis vulgaris: novootkriveni bolesnici sa početnim kožnim promjenama, prisustvo psorijatičnih plikova na gornjim ili donjim ekstremitetima, bolesnici koji su otkriveni prije godinu dana, ali su mjesec ili više dana bez medicinske njege. Dob pacijenta od 15-55 godina.
 • hronični nespecifični adneksitis: jednostrana ili obostrana upala adneksa sa bolovima, zadnjih mjesec dana su bez terapije. Dob pacijenta 25-55 godina.
 • gastrointestinalna obolјenja: verificirani hipoacidni i hiperacidni gastritis, verificirani Ulcusventikuli et duodemi sa klasičnom sipmtomatologijom, te pacijenti sa opstipacijom. Dob pacijenta od 20-70 godina.
 • bolesti urinarnog sistema u ispitivanje će se uklјučiti obolјenja od cistitisa, sa kalkulozom urinalnog trakta i pratećom simptomatologijom. Dob pacijenta od 20-60 godina.

 

Način upotrebe ljekovite vode “Lješljani”

Mineralna voda „Lješljani“ može se piti u dozama od 3-5 puta dnevno po 100-200 ml. Kod sljedećih oboljenja doze su:

 • Hiperacidni gastritis: 3-5 ml/dan,
 • Psorijaza: 3×150 ml/dan,
 • Kamenci u urinarnom traktu uz medikamente: 4×200 ml/dan.

Prilikom banjanja voda se mora zagrijati na temperaturu od 35-37°C i koristiti u kadi 20 minuta.

Dnevno je potrebno 250-300 litara.

Na ovaj način se koristi za sljedeća oboljenja:

 • Psorijaza, ekcemi: 20-30 min. banjanja,
 • Reumatska oboljenja: 20 min. banjanja,
 • Povrede (uganuća, prelomi): banjanje 20 min. 2 x dnevno,
 • Pranje kose kod peruti svaki treći dan, 2-3 nedjelje.

Vodu nije poželjno razrijeđivati niti koristiti u većim dozama od predloženih!