Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124
Pomoć na putu 1285
Tačno vrijeme 125
Informacije 1185
ŽELJEZNIČKA STANICA www.zrs-rs.com 00387 52/ 752-150
AUTO-MOTO DRUŠTVO „UNA“ 00387 52/ 752-744
GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE www.granpol.gov.ba 00387 52/ 754-134
POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD www.mup.vladars.net 00387 52/ 754-084
VATROGASNO DRUŠTVO 00387 52/ 751-631
OPŠTINA NOVI GRAD www.opstina-novigrad.com 00387 52/ 751-444
„TELEKOM SRPSKE”- RADNA JEDINICA NOVI GRAD www.mtel.ba 00387 52/ 752340
RADIO NOVI GRAD www.radionovigrad.com 00387 52/ 752-273
SPORTSKA DVORANA NOVI GRAD 00387 52/ 753-999
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR NOVI GRAD 00387 52/ 751-769
NARODNA BIBLIOTEKA 00387 52/ 751-260
POŠTA www.postesrpske.com 00387 52/ 720-242
DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD 00387 52/ 752-344
„ELEKTRODISTRIBUCIJA“ NOVI GRAD www.elektrokrajina.com 00387 52/ 751-048
„VODOVOD I KANALIZACIJA” www.vodovodnovigrad.com 00387 52/751 -163
KOMUNALNO PREDUZEĆE „KOMUS” www.komus-novigrad.com 00387 52/ 751-378
DJEČIJI VRTIĆ „PČELICA MAJA“ 00387 52/ 751-684
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 00387 52/ 720-420
OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU 00387 52/ 751-794
GRAFONOVUM ŠTAMPARIJA 00387 52/ 752-309
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NOVI GRAD www.turizamng.com 00387 52/ 752-522